top of page

Sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir 2022

23 December 2022
Sumbangan ini telah dilakukan dengan bantuan dan kerjasama dari pelbagai pihak yang turut serta bagi membantu mangsa-mangsa banjir iaitu dari kalangan staff Tbsb sendiri bagi meringkan beban mereka yang dilanda bencana alam banjir. Antara aktiviti yang dilakukan adalah seperti mencuci rumah dan kawasan terjejas banjir, memberikan sumbangan pakaian dan juga makanan.
bottom of page